Connect with us
pub

ȘTIRI ROMÂNIA

De ce ne cresc facturile la energie. Cum am ajuns la mâna băieților deștepți?

De ce ne cresc facturile la energie? Cu siguranță vă întrebați cu toții cum am ajuns la mâna companiilor. Liberalizarea pieței ar fi trebuit să aducă facturi mai mici dar iată că foamea de bani își spune cuvântul.

Mai multe organizații de specialiști din domeniul energiei, au propus adoptarea unor măsuri care să reducă impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor finali. Potrivit Asociației Energia Inteligentă există și o cauză principală pentru care astăzi românii se îngrozesc de facturi. România ar fi astăzi în incompatibilitate. Statul nu poate gestiona cele două situații în care se află. Pe de o parte administrator al societăților comerciale din piața de energie, pe de alta elaborator de Politici Publice în sectorul energiei.

Expertul Dumitru Chisăliță a trecut în revistă practicile de incompatibilitate desfășurate în ultima perioadă de instituțile românești. Ministerul Energiei este instituția care teoretic, ar trebui să se ocupe de politicile publice în domeniul energiei. Asta mai ales în contextul acestor mega schimbări la care Romania este supusă sau a unor situații de criză așa cum este situația de astăzi din România:

 • Managementul clienților protejați
 • Managementul clienților vulnerabili
 • Plan Naţional de Acţiuni cu Privire la Reducerea Sărăciei Energetice
 • Realizarea unui Cod al energiei prin definirea unui cadru unitar de reglementare la nivel sectorial și alinierea/modificarea Directivelor Europene, la particularitățile României
 • Alinierea politicilor publice cu cele private in sectorul energetic
 • Creșterea productivității muncii în sectorul energetic
 • Creșterea eficienței în sectorul energetic
 • Integrarea in piata UE
 • Asigurare a tranparenței, competitivității și nediscriminării în sectorul energetic
 • Implementarea smart metering și smart grid
 • Promovarea transportului ecologic (electric, GNCV, hydrogen, biocombustibili)
 • Politici specifice dezvoltării energeticii comunităților (microsisteme de co și trigenerare la nivelul imobilelor și cartierelor, energie regenerabilă produsă local, biogaz, biomasă, deșeuri vegetate, gaze de joasă presiune, gaz manufacturat, extragerea şi utilizarea energiei termice si cinetice a fluidelor care circulă prin conducte sau canale, imobile zero-energetic, interschimbabilitatea și dualitatea combustibililor)
 • Dezvoltarea metodelor de stocare a energiei (celule cu hidrogen și pile de combustie, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj),
 • Asumarea funcției de Planificare, Prognoză și Monitorizare Energetică
 • Creșterea eficienței energetice
 • Explorarea și exploatarea resurselor neconvenționale
 • Programe de monitorizare a infrastructurii critice
 • Dezvoltare capacitățiilor de stocare a energiei
 • Dezvoltarea capacității de producere a energiei cu emisii reduse de carbon (nuclear, gaze naturale)
 • Dezvoltarea capacităților de producție E-SRE (cu accent pe biomasă, geotermal,  hidro)
 • Reengineringul infrastructurii și capacităților de producție într-o abordare unitară cu părțile interesate
 • Politici pentru susținerea descoperirii de noi resurse on și off shore de petrol, gaze, resurse de cărbune
 • Creșterea gradului de recuperare a resurselor, îmbunătățirea proceselor operaționale
 • Dezvoltarea capacităților de producție existente și noi capacități de producție
 • Identificarea de noi surse de import și facilitarea acesului la acestea
 • Asigurarea pe termen lung a unui grad mare de independență față de sursele de import
 • Interconectarea cu sistemele energetice din țările învecinate

„Ministerul Energiei, nu trebuie sub nici o formă să administreze societățile din domeniul energetic. Un reprezentant al ministerului (Secretar de Stat, Consilier, Director, Șef Serviciu etc.), care este administrator la o societate din energie și care este retribuit în functie de cât de mulți bani face societatea, nu poate să ia facă politici publice care să ia în considerare și protejarea consumatorilor, care să-i afecteze proprile venituri.” susține Dumitru Chisăliță.Nu poți să vrei în același timp să faci profit și să-i și protejezi pe cei de pe urma cărora faci profit.

Această practică crează contextul unui conflict de interese:

 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de realizator de politici publice, politici care trebuie să fie echidistante față de toți producătorii/furnizorii/distribuitorii.
 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de Autoritate Competentă, Autoritate care trebuie să intervină în piață pentru a asigura securitatea energetică a României, chiar în detrimentul profitului societăților comerciale.
 • între poziția de administrator al Ministerului Energiei la unii producatori/furnizori/distribuitori de energie și rolul de inițiator de politici publice pentru protejarea preventivă a clienților, inclusiv a celor vulnerabili.

Această practică este o veche obișnuință a sinecurilor din România. Se știe de ani de zile că funcționariilor publici cu salarii mici (și nu numai) li se rotunjesc veniturile prin plasarea lor în Consilii de Administrație ale companiilor care sunt în administrarea Ministerelor. Acest lucru crează conflicte de interese. Este aproape imposibil ca aceștia să poată să adapteze politicile în favoarea cetățenilor din moment ce sunt plătiți de companii. De multe ori ajung să fie toleranți în timpul controalelor pe care le pot soluționa în defavoarea celor de pe urma cărora fac profit.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, cele mai importante măsuri care ar trebui luate pentru rezolvarea Crizei Facturilor din Energie sunt:

 • renunțarea totală a Ministerelor la administrarea capitalului societăților deținute de stat,
 • înființarea unei Autorități de Administrare a Participațiunilor Statului în subordinea Guvernului (poate o excepție ar fi plasarea la Ministerul Energiei a societăților TRANSGAZ și TRANSELECTRICA, care prin efectul legii trebuie să aibă reprezentanți diferiți care coordonează și administrarea societății față de societățile de furnizare gaze și energiei electrică. Justificarea unei astfel de acțiuni s-ar motiva și prin faptul că aceste societăți au o importantă componentă strategică, dar sunt monopoluri naturale cu tarife reglementate și singurele care activează în România),
 • atribuirea Ministerului Energiei exclusiv funcției de elaborator de Politici Publice în domeniul Energie, Antisărăciei Energetice, Diminuării Efectelor Schimbărilor Climatice

Continue Reading
Advertisement pub
To Top